Kuidas paigaldada võimendit? See on küsimus, mis tihti üles kerkib ja parasjagu probleeme valmistab. Iseenesest pole võimendi paigaldus midagi rasket, ent on siiski mitu olulist asja, mida peab enne paigaldamist teadma - eirates osasid installireegleid on kõige õnnetuma variandi korral isegi võimalik auto hiljem maha põletada (nt kui auto juhtub avariisse sattuma ning võimendi toitejuhe puutub vale paigalduse tõttu auto kerega kokku).
Kõigepealt on vaja võimendile leida autos sobiv koht. Ega selliseid palju pole kahjuks, sobiv koht peab olema sile ja kõva pind, mis on vähemalt võimendi suurune, samas peab jääma võimendi juhtmete jaoks ruumi ning ka võimendi enda kohale peab jääma vähemalt 3-4cm vaba ruumi terves ulatuses, et õhk pääseks võimendi ribisid jahutama, vastasel korral võib võimendi üle kuumeneda ning töö ajutiselt/lõplikult lõpetada. Võimendile sobiva koha leiab tavaliselt tagaistme seljatoe küljes või siis aknalaua all, samuti pagasniku küljeseinad võivad olla sobivad.

Kui ei leidu sobivat siledat pinda kuskil, siis võib võimendi paigaldamiseks kasutada mingit isetehtud plaati (inglise keeles amprack), tavaliselt kasutatakse selleks puitu (MDF, vineer), kuna see on kergelt töödeldav. Amprack peab olema auto külge kinnitatud tugevalt ning võimendi amprack'i külge samuti, et näiteks avarii korral kumbki autos ringi ei liiguks (oht inimesi ja autot vigastada!). Seepärast kinnitatakse võimendi amprack'i külge soovitavalt poltidega, võib ka kruvidega, ent see pole nii kindel variant. Soovitav on võimendi paigaldada amprack'i külge nii, et võimendi ja amprack'i vahele jääks kuni 1cm vaba ruumi, nii pääseb õhk võimendi all liikuma ning võimendi jahutus on natuke parem.

Amprack võib olla tavaline lihtne riidega kaetud plaat, samas võib see olla tehtud kasutades nahka, peegelklaasi, klaasriiet, valgustust, poleeritud alumiiniumist kaunistusi jms - ühesõnaga amprack'i kujunduse võimalused on piiritud.

Soovitav on võimendi paigaldada õiget pidi ehk horisontaalselt, kirjadega pool üleval, midagi hullu ei juhtu ka kui paigaldada võimendi vertikaalselt ehk ülevalt-alla. Vältida tuleks võimendi tagurpidi (kirjadega pool all) paigaldamist, see võib põhjustada võimendi kehva jahutust ning juba eelpool mainitud võimendi töö seiskumist.
Siin siis raskem osa ehk võimendi juhtmete ühendamine. Võimendi jaoks vajaminevad juhtmed võib jagada kolmeks: toitejuhtmed, signaalijuhtmed (RCA) ning kõlarijuhtmed. Kõiki neid läheb vaja, et võimendi töötaks.
Võimendile on vaja vedada toitejuhe otse auto akult. Toitejuhtme suurus (läbimõõt) sõltub võimendi poolt tarbitavast voolust ning juhtme pikkusest, mida suurem voolutarve või juhtme pikkus, seda suurem peab juhe olema. Juhtme suurust iseloomustab selle ristlõike pindala, mille ühikuks on mm2. Poes on juhe müügil tavaliselt kindla suurusega: 6, 10, 16, 21, 35, 50 jne mm2. Kui kõik vajalikud arvutused on tehtud, siis tuleb osta lähim sobiva suurusega juhe, mis on suurem arvutatud väärtusest. Nt kui arvutuste järgi läheb vaja 18mm2 juhet, siis tuleb poest osta 21mm2 juhet, 16mm2 jääb väheks.

(Jätkub...)